Yoga

Yoga

Yoga på båtbryggan.

Jag har under åren format mina timmar utifrån olika yogainriktningar. Mest kanske de kommer från hathayogan och yinyogan. Jag brukar beskriva mina timmar som ”Irenayoga” eller ”service för kropp och själ”. Jag håller minatimmar på Terapihörnet och kan vid behov göra privata timmar eller i grupp på t.ex. tykydagar.

Naturbild från Indien, Asahi

Asahi

Jag kombinerar ofta asahin och yogan under en och sammatimme. Asahi består av mjuka rörelser med inspiration från qi gong. Det passar fint att börja timmen med dessa övningar och sedan göra lätta yogaövningar på matta efter det. Det är ett bra sätt att öva upp rörlighet och få igång energiflödet i kroppen, och lymfan och blodcirkulationen kommer fint igång. Jag rekommenderar varmt min asahitimme för alla.

Jag håller mina timmar på Terapihörnet och kan vid behov göra privata timmar eller i grupp på t.ex. tykydagar.