Fysioterapia

Fysioterapeutti Irena Nylund hoitopöydän ääressä.
Valokuvaus: Amanda Grönroos

Fysioterapia

Olen käyttänyt fysioterapeuttisiä menetelmiä siitä asti kun valmistuin 1998. Sen jälkeen olen käynnyt kursseja ja koulutuksia . Yritän parhaalla tavalla auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti kuuntelemalla heidän toivomuksia mutta myös antamalla heille ehdotuksia mitkä menetelmät me voitaisiin käyttää auttaakseen heitä.
Käytän Mc Kenziemenetelmää kun asiakkaalla on välilevyperäinen ongelma missä kipu rangassa tai sätelevänä kipuna jalkaan tai käteen. Asiakkaat jolla huimausoireita voivat hyötyä asentohuimaus liikeohjelmasta minkä opastan heille ja jos huimaus johtuu muusta käytän usein myös akupunktiota tai manuaalista niska käsiyttelyä hoitona. Käytän neuraalikudoksen mobilissatiota ja nivelmobilisaatiota sekä pehmytkudoshierontaa jos on liikerajoitusta ja toimintahäiriöitä. Vahvistavia ja liikkuvuutta lisäviä harjoituksia sekä tasapainoharjoituksia annan asiakkaalle yogasta ja asahista inspiroituneena. Opetan myös harjoituksia jotka edis
tävät asiakkaan terveellistä hengitystä ja rentoutusta koska koen että ne ovat valtavan tärkeitä hyvinvoinnille ja vaikuttavat elämään paljon.